چرا باید سایت داشته باشیم ؟

ین قضیه تا چند سال پیش برای اکثر مردم قابل درک نبود! که چرا باید سایت داشته باشیم ؟ و چقدر می تواند در کسب و کار شما تاثیر گذار باشد. اما به لطف تلفن های همراه هوشمند گسترش فضای اینترنت ، این قضیه برای مردم عزیز قابل درک می باشد . در این قسمت به صورت کلی به امتیاز ها و اینکه چرا باید سایت داشته باشیم؟ صحبت خواهیم نمود.