با خرید یکساله سرویس های وبانت تا 20 درصد تخفیف بگیرید

طراحی سایت مدرسه در شیراز

با طراحی سایت مدرسه می توان روشی نوین برای ایجاد ارتباط مجازی بین معلمان و دانش آموزان ایجاد نمود. مدیران مدارس می‌ توانند با طراحی سایت مدرسه در شیراز امکانات زیادی را در اختیار والدین و معلمان قرار دهند که این امر موجب می‌ شود مدرسه با دانش آموزان و والدینشان تعامل خوبی برقرار کند. […]