پشتیبانی فنی سایت در شیراز

پشتیبانی فنی سایت در شیراز ، یکی از فعالیت های مهم ما می باشد. ما در ابتدا با بررسی سایت ، مشکلات آن را پیدا می کنیم و در جهت برطرف کردن آنها پیش می رویم تا کاربرد سایت شما را افزایش دهیم. معمولا هر سیستم نرم افزاری تحت وب ، نیازمند نگهداری و بروزرسانی برای عملکرد بهتر می باشد. وبسایت نیز از این امر خارج نیست.سایت شما برای عملکرد بهتر و پاسخ به نیاز مشتریان ، نیازمند نگهداری می باشد. اما منظور از نگهداری سایت چیست؟ سایت در بخش پشتیبانی به دو بخش اصلی ( پشتیبانی محتوایی ) سایت و پشتیبانی فنی سایت تقسیم می شود.