مهم ترین هزینه های طراحی سایت

طراحی سایت برای شرکت مجری حداقل سه هزینه دارد

  • هزینه هاست و دامنه
  • هزینه طراحی قالب
  •  برنامه نویسی

زمانی که شما هزینه اصلی طراحی سایت را محاسبه کرده اید ، در واقع مجموع سه هزینه بالا را باید محاسبه کنید.