مدیریت سایت چیست؟

نگهداری و بروزرسانی وبسایت پس از طراحی سایت از مهمترین وظایفی است که مدیر یک وب‌ سایت به عهده دارد. در یک مثال : پشتیبانی فنی سایت شامل مراقبت وب‌ سایت در قبال مشکلات احتمالی است ، که ممکن است رخ دهد. همچنین در صورتیکه مشکلات فنی وبسایت شما بحرانی نباشند ، در فرآیند پشتیبانی این مشکلات برای شما رفع خواهند شد