طراحی انواع سایت

باید بدانید ؛ امروزه اکثر وبسایت ها به دو نوع (استاتیک و داینامیک) دسته بندی می شوند ، که در ادامه باقی نکات در رابطه با ، طراحی سایت چیست؟ با هم مرور خواهیم کرد.