سایت استاتیک چیست؟

در طراحی سایت استاتیک ، یک فایل متفاوت به ازاء هر صفحه وبسایت روی سرور ذخیره می‌ شود و هر دفعه که این صفحه مورد نیاز باشد ، مجدد از سرور بازخوانی می‌ شود و برای کاربر نمایش داده خواهد شد. از مزایای این نمونه طراحی سایت ، که بیشتر تا سال ۲۰۱۵ محبوبیت داشت ، راحتی طراحی صفحات استاتیک و امنیت بالای آن برای سرورهای آن دوره بود.