زمان بندی معمولی طراحی سایت چقدر است؟

چه شما در حال طراحی سایت یک برند خاص یا یک کسب و کار عادی و یا طراحی مجدد وب سایت باشید ، روند آن اکثرا به یک شکل می باشد . تفاوت های عمده بین آنها این است که شما فقط برای طراحی مجدد یک سایت تمام محتوا ها را دوباره ایجاد نمی کنید.فقط عناصر مهم طراحی مانند صفحه اصلی ، صفحه تماس با ما ، اسلایدها و غیره را به ارتقا یا خلق می کنید.