دامنه ir

در اینترنت پسوند های بسیار متنوع و متفاوتی برای ثبت دامنه وجود دارند. هر یک از این پسوند ها ، معنای خاصی دارند. برای مثال : دامنه ir به معنی آن است ، که سایت شما ایرانی می باشد و بیشتر از این دامنه استفاده می گردد.