دامنه com.

در اینترنت پسوند های بسیار متنوع و متفاوتی برای ثبت دامنه وجود دارند. هر یک از این پسوند ها ، معنای خاصی دارند. دامنه com. مخفف commerce است و به معنای سایت تجاری است. سایر پسوند ها نیز هر کدام معنایی مختص به خود و کسب و کار خود را دارند.