دامنه com بهتر است یا دامنه ir؟

دامنه ir هم مربوط به کشور ما ایران است و خرید دامنه ir مربوط به دامنه های ملی است . با رعایت کردن اصول انتخاب دامنه شما عزیزان با آگاهی کامل انتخاب خود را به سر انجام می رسانید .
در نظر داشته باشید که دامنه com. قدمتی بیشتری نسبت به باقی دامنه ها دارد.
خود را به دامنه های .com محدود نکنید . مثلا اگر در ایران هستید ، می توانید از دامنه .ir استفاده کنید.