تاثیر تولید محتوای متنی در سایت چیست؟

یکی از فعالیت‌ های کلیدی در بازاریابی و تبلیغات تولید محتوای متنی می باشد . محتوای متنی در فضای مجازی درصد جشم گیری از محتواهای اینترنتی را به خود اختصاص داده است . تعداد زیادی از وبسایت‌ های علمی ، آموزشی ، تجاری ، تبلیغاتی یا سایت‌ های تفریح و سرگرمی بیشتر از محتوای متنی برای جذب کاربر و ارتباط گرفتن با او بهره می‌ گیرند .