بخش های اصلی طراحی سایت

حالا می خواهیم به صورت تک به تک به اجزای مختلف یک وبسایت بپردازیم. توجه داشته باشید که این موارد پیش نیاز هایی می باشد که هر نوع سایتی ( فروشگاهی ، شخصی و شرکتی ) آنها را لازم دارد.

در ادامه تمام اجزایی که برای اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سایت لازم دارید را به دقت بررسی خواهیم کرد.

یکی از اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سایت بخش اصلی سایت می باشد.