اهمیت صفحه اصلی سایت چیست؟

صفحه اول سایت جایی است که کاربران به محض ورود به یک سایت با آن روبرو خواهند شد ، به همین منظور اگر طراحی این صفحه جذاب و کاربر پسند نباشد ؛ باعث می شود تا کاربران در همان لحظه اول وبسایت را ترک کرده و دیگر از آن بازدید نداشته باشند.یک فروشگاه را در نظر بگیرید ؛ زمانی که ویترین یک فروشگاه به میزان کافی از جذابیت برخوردار باشد ، باعث می شود کسانی که به ویترین نگاه می کنند ، سطح کیفیت و گستردگی محصولات را متوجه شوند. در واقع صاحبان کسب و کار سعی می کنند از طریق ویترین مشتریانی که از بیرون در حال بازدید هستند را به داخل مغازه جذب کنند. از این راه هم مشتری آنها بیشتر خواهد شد و همچنین فروش آنها بالاتر می رود.