اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سایت چیست؟

اگر شما عزیزان قصد راه‌‌ اندازی یک سایت را دارید اولین کاری که می‌کنید ، برقراری تماس با چند طراح یا جستجو در سایت‌ های مختلف است. مشکل از اینجاست ، که هر کدام از آنها نظرات و صحبت های متفاوتی دارند. جواب سوالتان را که نمی‌گیرید ، برای شروع ساخت سایت ، با حجم زیادی از ابهامات هم روبرو شده و در نهایت گیج خواهید شد. در ادامه اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سایت را شرح می دهیم.