دیساتک

دیساتک

 

متخصصان سرمایه گذاری دیساتک با بهره گیری از دانش بهترین اساتید علوم اقتصاد دنیا و ایران و با تحلیل و پیش بینی مسائل اقتصادی چند سال آینده ، به مشتران خود کمک می کند تا ملک و پول خود را در مکان و زمان مناسب به درستی و به بهترین شکل ممکن سرمایه گذاری کنند.

“دیسا” در زبان پارسی کهن به معنای معمار و “تک” برگرفته از کلمه مهم تکنولوژی است.

بازگشت به لیست

Related projects